Pamokų laikas

  • Pamokos prasideda 8.00.
  • Pamokos trukmė parengiamojoje, 1 klasėje, mokomiems namuose mokiniams – 35 minutės, 2-10 klasėse – 45 minučių. Pertraukų organizavimui skiriama 10 minučių, pusryčių pertraukai 15 minučių, pietų pertraukai – 20 minučių (pradinio ugdymo programos BUP 69.9. p. ir pagrindinio ugdymo programų BUP 167.8).

Pamokų laikas parengiamojoje ir 1 klasėje:
1. 08.00 – 08.35
Pusryčių pertrauka
2. 09.00 – 09.35
3. 9.55 – 10.30
4. 10.50 – 11.25
5. 11.45 – 12.20
Pietų pertrauka
6. 12.50 – 13.25
7. 13.45 – 14.20
8. 14.40 – 15.15

Pamokų laikas 2 – 10 klasėse:
1. 08.00 – 08.45
Pusryčių pertrauka
2. 09.00 – 09.45
3. 9.55 – 10.40
4. 10.50 – 11.35
5. 11.45 – 12.30
Pietų pertrauka
6. 12.50 – 13.35
7. 13.45 – 14.30
8. 14.40 – 15.25

Facebook