Pageidavimai, nusiskundimai

Manome, kad drauge mes galime išspręsti visas iškilusias problemas, todėl visada įsiklausysime į Jūsų vertinimus, pastabas bei pasiūlymus ir mielai priimsime Jūsų pagalbą.

Pasiūlymus ar nusiskundimus žodžiu galite pateikti mokytojoms, auklėtojoms, centro tarybos nariams bei administracijai.

Nusiskundimai raštu įvairiais su centro veikla susijusiais klausimais priimami sekretoriate darbo valandomis. Atsakymas į juos pateikiamas per mėnesį.

Facebook