Mokamos paslaugos

word Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą švietimo įstaigose nustatymo TVARKOS APRAŠAS.

word Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą švietimo įstaigose nustatymo TVARKOS APRAŠO PAKEITIMAI.

wordAtlyginimas už vaikų, ugdomų Šiaulių sutrikusios klausos vaikų ugdymo centre pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą.

wordAtlyginimas už mokinių ir darbuotojų maitinimo paslaugą.

 

Jei negalite perskaityti dokumentų rekomenduojame atsisiųsti:

Facebook