Pedagogai

Šiaulių sutrikusios klausos vaikų ugdymo centro pedagogai 2016-2017 m. m.

Eil. nr.Pedagogo vardas, pavardėMokomieji dalykai/pareigosIšsilavinimas, įgyta kvalifikacijaKvalifikacinė kategorijaKontaktai
Eil. nr.Pedagogo vardas, pavardėMokomieji dalykai/pareigosIšsilavinimas, įgyta kvalifikacijaKvalifikacinė kategorijaKontaktai
1.Aurelija ČepukienėDirektorėAukštasis
1. Ikimokyklinio auklėjimo metodininkas ir auklėtojas
2. Surdopedagogas ir logopedas
II vadybinė kategorija, vyresnysis surdopedagogasaurelija@kurtieji.com
Tel. +370 41 524489
2.Jolita UljanovienėDirektoriaus pavaduotoja ugdymui
Jungtinės Par., 1-4 klasės mokytoja
Aukštasis
1. Pradinių klasių mokytojas
2. Surdopedagogas
III vadybinė kategorija,
surdopedagogas metodininkas (pradinių klasių mokytojas)
kurtiejipmd@splius.lt
Tel. +370 41 524489
3.Rūta MarkauskienėTarties, kalbos ir klausos lavinimas
Mokymas namuose
Aukštasis
1. Fizikos mokytojas
2. Surdopedagogas
Surdopedagogas metodininkas (pradinių klasių mokytojas)kurtiejipmd@splius.lt
Tel. +370 41 524489
4.Vanda JuozaitienėBiologija
Gamta ir žmogus
Geografija
Istorija
Aukštasis
1. Biologijos ir žemės ūkio pagrindų mokytojas
2. Surdopedagogas
kurtiejipmd@splius.lt
Tel. +370 41 524489
5.Ingrida MetrikienėLietuvių kalba 5-10 kl.Aukštasis
Lietuvių kalbos mokytojas
Lietuvių kalbos mokytojaskurtiejipmd@splius.lt
Tel. +370 41 524489
6.Arūnas MarkauskasFizika
Informacinės technologijos Neformalusis ugdymas
Aukštasis
Fizikos mokytojas
Fizikos mokytojaskurtieji@gmail.com
Tel. +370 41 524489
7.Irena PoškienėDailė
Technologijos
Neformalusis ugdymas
9, 10 klasių vadovė, auklėtoja
Aukštasis
1. Dailės ir technologijų mokytojas
2. Edukologijos magistras (dailės terapija)
Vyresnysis surdopedagogas (dailės, technologijų mokytojas)kurtiejipmd@splius.lt
Tel. +370 41 524489
8.Vaiva PocevičienėEtika
Muzika
Kūno kultūra
Neformalusis ugdymas
5, 6, 8 klasių vadovė, auklėtoja
Aukštasis
1. Pradinių klasių ir muzikos mokytojas
2. Edukologijos magistras (švietimo vadyba)
kurtiejipmd@splius.lt
Tel. +370 41 524489
9.Daiva OssAnglų kalbaAukštasis
Anglų kalbos mokytojas
Anglų kalbos mokytojas metodininkaskurtiejipmd@splius.lt
Tel. +370 41 524489
10.Liubovė BreimelienėMatematikaAukštasis
Matematikos mokytojas
Matematikos mokytojas metodininkaskurtiejipmd@splius.lt
Tel. +370 41 524489
11.Stasys KazlauskasNeformalusis ugdymas (choreografija)Aukštasis
1. Kultūros – švietimo darbuotojas baletmeisteris – pedagogas
2. Pradinių klasių mokytojas
Choreografijos mokytojas metodininkaskurtiejipmd@splius.lt
Tel. +370 41 524489
12.Romualda FedotovienėChemijaAukštasis
Chemijos ir darbų mokytojas
Vyresnysis chemijos mokytojaskurtiejipmd@splius.lt
Tel. +370 41 524489
13.Mindaugas SpudysLietuvių gestų kalba
Kūno kultūra
Aukštasis
Dailės ir technologijų mokytojas
Medžio meninio apdorojimo meistras
Vyr. spec. pedagogas, vyr. kūno kultūros mokytojaskurtiejipmd@splius.lt
Tel. +370 41 524489
14.Viga Kankalienė1- 4 klasių vadovė, auklėtoja Aukštasis
1.Pradinių klasių mokytojas
2. Medicinos sesuo
kurtiejipmd@splius.lt
Tel. +370 41 524489
15.Jurgita NiauronienėLogopedėAukštasis
Specialusis pedagogas (specialiosios pedagogikos ir logopedijos studijų programa)
kurtiejipmd@splius.lt
Tel. +370 41 524489
16.Alė JankauskienėAuklėtoja (spec. ikimokyklinio ugdymo grupė „Boružėlės“)Aukštasis
1. Ikimokyklinio auklėjimo metodininkas ir auklėtojas
2. Specialusis pedagogas (surdopedagogas) ir logopedas
kurtiejipmd@splius.lt
Tel. +370 41 524489
17.Alma ČiužauskienėIkimokyklinio ugdymo pedagogė (grupė „Drugeliai“)Aukštesnysis
Ikimokyklinių įstaigų auklėtojas
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojaskurtiejipmd@splius.lt
Tel. +370 41 524489
18.Gintarė KaminskienėIkimokyklinio ugdymo pedagogė (grupė „Kačiukai“)Aukštasis
1. Ikimokyklinės įstaigos auklėtojas ir priešmokyklinio ugdymo pedagogas
2. Medicinos sesuo
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojaskurtiejipmd@splius.lt
Tel. +370 41 524489
19.Asta AlšauskienėAuklėtoja (ikimokyklinio ugdymo grupė „Kačiukai““, „Drugeliai“) Aukštesnysis
Ikimokyklinių įstaigų auklėtojas
kurtiejipmd@splius.lt
Tel.+370 41 524489

Facebook