Administracija

Aurelija Čepukienė

Direktorė Aurelija Čepukienė 
Tel. Nr. +37068303378
aurelija@kurtieji.com

 

Išsilavinimas

ŠPI – ikimokyklinio auklėjimo metodininko ir auklėtojo kvalifikacija, 1973 m.
ŠPI  Kvalifikacijos fakultete – surdopedagogo ir logopedo kvalifikacija, 1995 m.

Vadybinė kvalifikacinė kategorija – antroji 
Mokytojo kvalifikacinė kategorija – vyr. surdopedagogė

Darbo patirtis

Nuo 2004 m.  Šiaulių sutrikusios klausos vaikų ugdymo centras, direktorė
1998 m. – 2004 m. Šiaulių kurčiųjų pradinė mokykla-darželis, direktorė
1992 m. – 1998 m. Šiaulių neprigirdinčiųjų pradinė mokykla-darželis, direktorė
1978 m. – 1992 m. Šiaulių 21-asis lopšelis-darželis, vedėja
1973 m. – 1978 m. Šiaulių 21-asis lopšelis-darželis metodininkė

Facebook