Projektai

mokyklinis_projektasMokyklinis projektas „Amatą mokėsi – vargo neregėsi“
 ( Projekto vadovė – Irena Poškienė)

Projekto tikslas – – populiarinti amatininkystę bendradarbiaujant su amatininkais, sudarant jiems galimybę perteikti  žinias, įgūdžius ir patirtį moksleiviams.

Projekto trukmė –  2016 m. kovo mėn. – 2016 m. gegužės mėn.

Projekto dalyviai   –  centro moksleiviai, tėveliai, klasių auklėtojos, Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos centro bendruomenė, tautodailininkas V.Onaitis.

Projekto eiga:

Šiuo projektu buvo siekiama atkreipti mokinių dėmesį į amatininkystę. Įvairių dirbinių gaminimas – tai ne tik puiki laisvalaikio praleidimo forma, bet ir saviraiška, pagalba renkantis profesiją bei moksleivių verslumo skatinimas.

Projekto metu vyko įvairūs edukaciniai užsiėmimai mokykloje, Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos centre, Šiaulių „Aušros“ muziejuje. Jų metu moksleiviai susipažino su lietuvių tradiciniais ir naujais amatais. Dalyviai mokėsi drožinėti, mezgė, karpė karpinius, margino margučius, liejo žvakes, gamino papuošalus iš žalvario, mokėsi šaltosios batikos, veltinio technikų. Užsiėmimuose mokiniai pasisėmė idėjų, įgijo žinių ir įgūdžių apie įvairius amatus, išmoko pasigaminti paprastus dirbinius.   

projektas4

Projektas Tylos kalba: integruota kūrybinė edukacija klausos negalią turintiems“
(Projekto organizatorius – Šiaulių m. savivaldybės viešoji biblioteka)

Projekto trukmė – 2016 metų rugsėjo – gruodžio mėn.

Projekto dalyviai – vaikai ir jaunimas, turintys klausos sutrikimų.

Projekto tikslas –  per įvairias kūrybines, inovatyvias veiklas, panaudojant IT technologijas bei fotografijos elementus, mokymus, sudaryti tikslingas sąlygas saviraiškos bei skaitmeninių kompetencijų ugdymui ir socialinės atskirties mažinimui, atverti naujas galimybes Šiaulių miesto klausos negalią turinčiųjų bendruomenei, vaikams ir jaunimui.

2016 m. rugsėjo-gruodžio mėn. Šiaulių sutrikusios klausos vaikų ugdymo centro mokiniai dalyvauja RL Kultūros ministerijos finansuoto projekto „Tylos kalba: integruota kūrybinė edukacija klausos negalią turintiems“ edukacinėse veiklose „Pažinkime fotografiją“, „Senosios fotografijos dirbtuvės“, „Keliaujančios analoginės fotografijos dirbtuvės“, „Kūrybinės improvizacijos“, „Portretas ir autoportretas, natiurmortas, socialinė fotografija“, elektroninio leidinio „Fotografijos pradžiamokslis kurtiesiems“ pristatyme.

Užsiėmimų, kuriuos veda vienas žymiausių Lietuvoje senosios fotografijos žinovų ir edukatorių – Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys, fotografas Gintas Kavoliūnas, metu mokiniai susipažino su  fotoaparato veikimo principu, mokėsi gaminti cianotopinius atvirukus, analizavo senuosius šeimos fotografijų albumus, lygino dabartines šeimos nuotraukas su senąja fotografija, įsiamžino senąja fotografine technologija, kuomet fotografuojama senoviniais dumpliniaias fotoaparatais.

Projekto rezultatas – dalyvių fotografijų paroda, eksponuojama Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Šaltinėlio“ filiale.

augalai_salia_musuŠiaulių miesto savivaldybės administracijos aplinkos skyriaus finansuojamas aplinkosauginis švietimo ir ugdymo projektas  „AUGALAI ŠALIA MŪSŲ!“
(Projekto vadovė – Jolita Uljanovienė)

Projekto tikslas – įtraukiant kolegiškus socialinius partnerius į aplinkosaugos švietimo veiklas, suteikti galimybes projekto dalyviams praktiškai tyrinėti mus supantį pasaulį,  atskleisti gamtos svarbą ir reikšmę žmonių gyvenimui, gilinti žinias apie supančios aplinkos išsaugojimą, kartu ugdant miesto bendruomenės ekologinę kultūrą.

Projekto trukmė – 2016  metų kovo – spalio mėnesiai.

Projekto koordinatorius – Šiaulių sutrikusios klausos vaikų ugdymo centras.

Projekto dalyviai – Šiaulių sanatorinė mokykla, lopšeliai-darželiai „Žibutė“, „Ežerėlis“, „Berželis“

Aplinkosauginį švietimo ir ugdymo projektą „AUGALAI   ŠALIA  MŪSŲ!“ pasirinkome siekdami prisidėti prie 2007-2016 metų Šiaulių miesto strateginiame plėtros plane numatytų tikslų ir uždavinių aplinkos kokybei mieste pagerinti įgyvendinimo. Projekto dalyviai (keturių švietimo įstaigų ugdytiniai, pedagogai, tėvai, kurčiųjų bendruomenės nariai)  atliko aplinkos būklės tyrimus ir stebėjimus, juos analizavo, vykdė miesto bendruomenės aplinkosauginį ugdymą, meninę, kūrybinę aplinkosauginę veiklą, savo įstaigų teritorijose įrengė lauko edukacines aplinkas, tvarkė miesto želdynus. Projekto veiklų metu buvo skatinamas ikimokyklinių įstaigų bendruomenių kūrybiškumas ir savarankiškumas, kuriant lauko edukacines erdves, ugdomos bendruomenių aplinkosaugos ir bendrosios vertybės, formuojant įstaigos aplinkos savitumą, kuriant gamtos ir žmogaus sąlyčio aplinkoje zonas, stiprinami bendravimo ir bendradarbiavimo ryšiai tarp ikimokyklinio ugdymo įstaigų, skleidžiama geroji patirtis, vykdomas miesto bendruomenės aplinkosauginis ugdymas, aktyvinamas sveikųjų ir neįgaliųjų bendravimas.

Facebook