Nuorodos

Centro steigėjas

Šiaulių miesto savivaldybė

 

Švietimas

LR Švietimo ir mokslo ministerija

Švietimo portalas „Tinklas“

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras

Kauno apskrities kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras

Klaipėdos Litorinos mokykla

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla

 

Sportas

Tarptautinis kurčiųjų sporto komitetas

Europos kurčiųjų sporto organizacija

Tarptautinė kurčiųjų krepšinio federacija

 

Organizacijos ir įstaigos

Lietuvos kurčiųjų draugija

Surdologijos centras

Lietuvos neprigirdinčiųjų asociacija

Vilniaus apskrities gestų kalbos vertėjų centras

Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų įdarbinimo sistema

Universali neįgaliųjų reabilitacijos ir integracijos informacinė sistema

Lietuvos šeimų auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija „Pagava“

Tėvų, auginančių vaikus su klausos negalia, savipagalbos organizacija „Adapta“

Lietuvos kochlearinių implantų naudotojų asociacija

Pasaulio kurčiųjų federacija

Europos kurčiųjų  sąjunga

 

Kompensacinė įranga

UAB „Biomedika“

UAB „Klausos technika“

UAB „Audiomedika“

UAB „Surdotechnika“

Facebook