Teikiama pagalba

Logopedė Jurgita Niauronienė
Teikia pagalbą bendrojo ikimokyklinio ugdymo grupių vaikams, turintiems kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų, kochlearinių implantų naudotojams, konsultuoja tėvus.

Surdopedagogė Rūta Markauskienė
Teikia pagalbą ikimokyklinio amžiaus vaikams, turintiems klausos, kalbos, komunikacijos ir mišrių raidos sutrikimų bei vaikams su kochleariniais implantais, konsultuoja tėvus.

Gestų kalbos vertėja Rūta Markauskienė
Pamokų , renginių metu teikia gestų kalbos vertimo paslaugas mokiniams, dalykų mokytojams, tėvams.
Tėvams patogiu laiku padeda tėvams mokytis gestų kalbos.

Bendrosios praktikos slaugytoja Danutė Čėsnienė
Teikia pirmąją medicininę pagalbą, konsultuoja pedagogus, tėvus sveikatos stiprinimo klausimais, vykdo ugdytinių sveikatos priežiūrą, prižiūri maitinimo organizavimą, patalpų sanitarinę-higieninę būklę.

 

Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2016 metams.

 

Jei negalite perskaityti dokumentų rekomenduojame atsisiųsti:

Facebook