Priėmimas į ugdymo centrą

Į bendrojo ikimokyklinio ugdymo (girdinčiųjų vaikų) grupes priimami vaikai su kochleariniais implantais, teikiama surdopedagogo, logopedo pagalba.

Priėmimas į ugdymo centrą:

word Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas.

 

wordMokinių/vaikų priėmimo į Šiaulių sutrikusios klausos vaikų ugdymo centrą tvarkos aprašas.

 

adobeŠiaulių miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų komplektavimo tvarkos aprašas.

 

Laisvos vietos:

wordPriimami sutrikusios klausos mokiniai į parengiamąją-4 ir 5-9 klases.

 

Informaciją pateikė direktorė A. Čepukienė
2015 sausis

Jei negalite perskaityti dokumentų rekomenduojame atsisiųsti:

Facebook