Misija ir vizija

vizijad

MISIJA

Centro misija yra padėti vaikams užsiauginti šaknis šiandien, kad rytoj jie galėtų pasiekti saulę…

Teikti įvairių gebėjimų mokiniams kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį ugdymą , padėti kiekvienam  mokiniui pasiekti individualios pažangos, atskleisti ir ugdyti  kūrybinius gebėjimus, tenkinti kintančius visuomenės poreikius.

VIZIJA

Į kiekvieną vaiką orientuota mokykla, siekianti mokymosi sėkmės, paremta bendruomeniškumo, atsinaujinimo, siekio tobulėti, atvirumo principais, gebanti atpažinti ir tenkinti kiekvieno vaiko ir jo šeimos poreikius, padedanti sutrikusios klausos vaikams įveikti socialinę atskirtį.

FILOSOFIJA

Aš priimu tave tokį, koks tu esi.
Tu priimi mane tokį, koks aš esu.
Aš pasitikiu tavimi, tu pasitiki manimi.
Mėgink! Aš tau padėsiu.
Ištiesk ranką – bus ir tau, ir man geriau.

SVARBIAUSIOS VERTYBINĖS NUOSTATOS

Tolerancija ir pasitikėjimas,
aktyvumas ir  kūrybiškumas,
partnerystė ir pasidalinta lyderystė,
atsakomybė už savo veiklos rezultatus ir jų pasekmes centrui,
nuolatinis tobulėjimas ir atvirumas kaitai.

Daugiau sužinosite:

word Šiaulių sutrikusios klausos vaikų ugdymo centro 2016 – 2018 metų strateginis veiklos planas.

 

Jei negalite perskaityti dokumentų rekomenduojame atsisiųsti:

Facebook