Dokumentai

word Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas.

 

Priėmimo formos į Šiaulių sutrikusios klausos vaikų ugdymo centrą:

wordForma 1

 

Sutrikusios klausos vaikų ugdymo centro lankstinukai:

wordword

 

 

 

Kiti dokumentai

adobe
Įsakymas dėl priemonių mokinių savivaldos stiprinimui

 

wordMokinių savivaldos tvarkos aprašas

 

wordSocialinės pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas.

 

word Šiaulių sutrikusios klausos vaikų ugdymo centro 2016 – 2018 metų strateginis veiklos planas.

 

wordŠiaulių sutrikusios klausos vaikų ugdymo centro 2015 – 2017 metų strateginis veiklos planas.

 

wordBudėjimo mokykloje organizavimo tvarka.

 

adobe

Mokesčio už vaiko išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas.

 

adobe

Mokyklų aprūpinimo  bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas (143 KB)

 

Jei negalite perskaityti dokumentų rekomenduojame atsisiųsti:

Facebook