Bendra informacija

Mokyklos pavadinimas Šiaulių sutrikusios klausos vaikų ugdymo centras
Steigėjas Šiaulių miesto savivaldybė

Adresas Vilniaus 123a, LT-76354 Šiauliai
Elektroninis paštas kurtiejipmd@splius.lt
Telefonas, faksas +370 41 524489
Mobilusis telefonas 868303378

Įstaigos teisinė forma – biudžetinė įstaiga
Įstaigos kodas 190527487
Duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Mokyklos vadovas Aurelija Čepukienė, II-oji vadybinė kvalifikacinė kategorija

Mokyklos taryba Centro tarybą sudaro 9 nariai (4 pedagogai, 4 tėvai ir 1 vietos bendruomenės atstovas)

 • centro tarybos pirmininkė – Agnė Nekraševičienė (tėvų atstovė);
 • pavaduotoja – Vanda Juozaitienė (pedagogė);
 • sekretorė – Alė Jankauskienė (pedagogė);
 • nariai:
  pedagogės – Asta Alšauskienė, Airida Bubelienė;
  tėvų atstovai –  Laura Adelbergė, Dalia Daukšienė, Rima Ivanova;
  vietos bendruomenės atstovė – Audrė Urbienė.

Mokinių savivalda Mokinių seimą sudaro 3 nariai

 • mokinių seimo pirmininkė – Monika Daukšaitė;
 • nariai – Simona Balčiūnaitė, Artūras Puriaška;

Įstaigos tipas Pagrindinė mokykla
Mokomoji kalba Lietuvių, lietuvių gestų
Klasės Parengiamoji, 1 – 10
Vykdomos formaliojo ir neformaliojo švietimo programos

 • pagrindinio ugdymo;
 • pradinio ugdymo; priešmokyklinio ugdymo;
 • ikimokyklinio ugdymo.

Priėmimo į mokyklą sąlygos  Skaityti

Mus rasite

Facebook