II ketvirtis

wordInformacija apie darbo užmokestį

 

wordAiškinamasis raštas

 

excelFinansavimo sumos

 

excelFinansinės būklės ataskaita

 

excelVeiklos rezultatų ataskaita

 

Jei negalite perskaityti dokumentų rekomenduojame atsisiųsti:

Facebook