Už metus

wordInformacija apie darbo užmokestį

 

excelFinansinės būklės ataskaita

 

excelGrynojo turto pokyčių ataskaita

 

excelPinigų srautų ataskaita

 

excelVeiklos rezultatų ataskaita

 

Jei negalite perskaityti dokumentų rekomenduojame atsisiųsti:

Facebook