Finansai

2010 metų

wordAiškinamasis raštas

 

wordApskaitos politika

 

excelVeiklos rezultatų ataskaita

 

excel2 VSAFAS priedas

 

excel6 VSAFAS priedas

 

excelpriedas39962

 

excelpriedas44444

 

excelpriedas44446

 

excelpriedas44447

 

excelpriedas44448

 

excelpriedas44449

 

excelpriedas44450

 

excelpriedas44451

 

excelpriedas44569

 

excelpriedas4445220

 

2009 metų

wordAiškinamasis raštas

 

excelFinansavimo sumos

 

excelFinansinės būklės ataskaitos

 

excelVeiklos rezultatų ataskaita

Facebook